DNS FIT KID

DNS=Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof. Koláře je diagnosticko-terapeutický koncept využívající znalosti klíčových principů lidského pohybu, které jsou vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému. 

V jednotlivých pozicích vyhodnocuje kvalitu řízení pohybu a následně upravuje chybné pohybové stereotypy, které vedou k nerovnováze ve svalovém napětí v okolí jednotlivých pohybových segmentů lidského těla a mohou svým dlouhodobým působením vytvářet funkční i strukturální poruchy pohybového aparátu.

DNS Fit KID 

Cílem tohoto cvičení je praktická aplikace principů DNS do pohybové přípravy dětí. Využívají se vývojové pozice DNS a jejich modifikace, které jsou upraveny pro dětského klienta tak, aby je začaly spontánně využívat v rámci svého pohybového projevu.

Děti se při terapii seznámí se základními principy DNS prostřednictvím hry, budou se učit vnímat své vlastní tělo a pohyb. Díky tomu budou schopny vyhodnotit, jestli je pohyb správný nebo nesprávný, a tím se vyvarovat úrazům nebo obtížím vzniklých chronickým přetížením.

Individuální terapie

Individuální terapie zahrnuje komplexní vyšetření pohybového aparátu vašeho dítěte a návrh rehabilitačního plánu. Osvojené cviky mohou následně využívat v rámci vlastní pohybové přípravy nebo tréninku, případně jako plnohodnotné kompenzační cvičení.

Skupinová cvičení

Skupinová cvičení budou probíhat v rámci kurzu. Maximální počet účastníků je 8, tak aby se fyzioterapeut v rámci cvičební jednotky mohl všem dětem individuálně věnovat. Při zahájení kurzu dostanou děti CVIČEBNÍČEK, který nosí na každou lekci, kde si společně zaznamenáme zvládnuté cviky na doma a nejdůležitější problematické partie.