Individuální fyzioterapie

komplexní diagnostika 

individuální přístup 

cílená terapie 

Ve spolupráci s každým klientem začínám s podrobnou anamnézou a diagnostikou pohybového aparátu. Na základě komplexního kineziologického vyšetření sestavím rehabilitační plán, který bude odpovídat Vašim potřebám. Naše první setkání zahrnuje včetně vyšetření také kratší terapeutickou část, doplněnou o doporučení pro cvičení v domácím prostředí, nácvik autoterapie, popřípadě kineziotaping. Podle vašeho aktuálního stavu a vašich časových možností se domluvíme na dalším postupu terapie. 

Můžete se na mě obrátit bez doporučení od lékaře, veškerá vyšetření a vaše lékařské zprávy jsou samozřejmě výhodou.

Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami, všechny služby jsou plně hrazené klientem. 

Odbornou fyzioterapii nabízím všem věkovým kategoriím, včetně dětí.

Zaměřuji se na:

  • akutní a chronické bolesti pohybového aparátu
  • funkční poruchy pohybového aparátu
  • skoliózy a vadné držení těla
  • pooperační a poúrazové stavy
  • sportovní fyzioterapii
  • fyzioterapii dětí mladšího školního věku
  • kondiční cvičení dětí